Câu hỏi:

25/08/2022 2,267

Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là: rượu etylic, axit axetic và glucozơ. Sử dụng nhóm chất nào sau đây để phân biệt được chất nào sau đây để phân biệt được chất đựng trong mỗi lọ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Để phân biệt C2H5OH (rượu etylic), CH3COOH (axit axetic), C6H12O6 (glucozơ), người ta dùng quỳ tím và AgNO3/NH3 vì:

 

C2H5OH

CH3COOH

C6H12O6

Quỳ tím

Tím

Đỏ

Tím

AgNO3/NH3

Không hiện tượng

x

Kết tủa trắng

Dấu x là đã nhận biết được.

Phương trình hóa học:

Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là: rượu etylic, axit axetic và glucozơ. Sử dụng nhóm chất nào sau đây để phân biệt được chất nào sau đây để phân biệt được chất đựng trong mỗi lọ? (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các nhóm hidrocacbon sau, nhóm hidrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng?

Xem đáp án » 25/08/2022 13,665

Câu 2:

Có một hỗn hợp gồm hai khí C2H4 và khí CH4. Để thu được khí CH4 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp khí qua

Xem đáp án » 25/08/2022 6,239

Câu 3:

Khi đổ giấm ăn ra nền nhà lát đá tự nhiên có hiện tượng gì xảy ra? Em hãy nêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học?

Xem đáp án » 25/08/2022 5,979

Câu 4:

Viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

Tinh bột ->  glucozơ ->   rượu etylic ->   axit axetic -> etyl axetat.

Xem đáp án » 25/08/2022 5,437

Câu 5:

Mạch cacbon chia làm mấy loại?

Xem đáp án » 25/08/2022 3,262

Câu 6:

Khí cacbonic tăng lên trong khí quyển là một nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính. Một phần khí cacbonic bị giảm đi là do

Xem đáp án » 25/08/2022 3,049

Bình luận


Bình luận