Câu hỏi:

26/08/2022 186

Hỗn hợp A gồm ankin X, anken Y và hidrocacbon Z, đốt cháy hoàn toàn m gam A thu được 20,16 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Dẫn m gam A đi qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 0,4 mol Br2 phản ứng. Khí thoát ra khỏi bình brom đem đốt cháy hoàn toàn thu được 13,2 gam CO2 và 7,2 gam H2O. Xác định công thức phân tử của X, Y, Z, tính % thể tích của mỗi chất trong A.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Xét giai đoạn đốt cháy A:

Xác định công thức phân tử của X, Y, Z, tính % thể tích của mỗi chất trong A. (ảnh 1)

 Khí thoát ra khỏi bình Br2 dư là X

Xét giai đoạn đốt Z:

Xác định công thức phân tử của X, Y, Z, tính % thể tích của mỗi chất trong A. (ảnh 2)

Sơ đồ phản ứng:

Xác định công thức phân tử của X, Y, Z, tính % thể tích của mỗi chất trong A. (ảnh 3)

Xét giai đoạn A tác dụng với dung dịch brom:

Xác định công thức phân tử của X, Y, Z, tính % thể tích của mỗi chất trong A. (ảnh 4)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỗn hợp X gồm M và R2O, trong đó M là kim loại thuộc nhóm IIA và R là kim loại kiềm. Cho m gam hỗn hợp X tan hết vào 400ml dung dịch HCl 2M (dư), thu được dung dịch Y chứa 38 gam các chất tan có cùng nồng độ mol.

a. Viết các phương trình phản ứng.

b. Xác định kim loại M và R.

Xem đáp án » 26/08/2022 5,982

Câu 2:

Có 3 ống nghiệm đựng 5 chất bột riêng biệt gồm: Mg(OH)2, Al(OH)3, BaCl2, Na2CO3, NaOH. Chỉ được dùng thêm H2O và CO2 hãy trình bày cách nhận biết các chất đó.

Xem đáp án » 26/08/2022 3,195

Câu 3:

Cho a gam hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4, Cu vào dung dịch HCl dư thấy có 2 mol axit phản ứng, còn lại 0,264a gam chất rắn không tan. Mặt khác khử hoàn toàn a gam hỗn hợp A bằng H2 dư nung nóng, thu được 84 gam chất rắn.

a. Viết các phương trình phản ứng.

b. Tính % khối lượng Cu trong hỗn hợp A.

Xem đáp án » 26/08/2022 2,514

Câu 4:

Cho sơ đồ:

viết các phương trình phản ứng biết A có thể điều chế từ tinh bột và được dùng để pha chế xăng sinh học E5. (ảnh 1)

Xác định A, B, D, E, F, G, M (là ký hiệu các chất hữu cơ, vô cơ khác nhau), viết các phương trình phản ứng biết A có thể điều chế từ tinh bột và được dùng để pha chế xăng sinh học E5.

Xem đáp án » 26/08/2022 1,537

Câu 5:

Hãy chọn 1 đơn chất, 1 oxit, 1 hiđroxit và 2 muối khác loại nhau đều tác dụng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Viết các phương trình phản ứng.

Xem đáp án » 26/08/2022 1,292

Câu 6:

Có hỗn hợp Na, Ba, Fe, Cu. Bằng phương pháp hóa học, hãy tách riêng mỗi kim loại ra khỏi hỗn hợp (khối lượng mỗi kim loại không thay đổi).

Xem đáp án » 26/08/2022 1,208

Câu 7:

Tìm các chất vô cơ thích hợp, hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

Tìm các chất vô cơ thích hợp, hoàn thành các phương trình phản ứng sau: (ảnh 1)

Xem đáp án » 26/08/2022 555

Bình luận


Bình luận