Câu hỏi:

12/07/2024 583

Điểm giống nhau về tổ chức quân đội thời Trần so với thời Lý là gì?

A. Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.

B. Chủ yếu dựa vào dân binh các làng xã.

C. Được tổ chức thành nhiều đạo.

D. Chủ trương quân đội “cốt tinh nhuệ, không cốt đồng”.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết sự thành lập triều Trần vào đầu thế kỉ XIII có phù hợp với yêu cầu lịch sử không? Vì sao?

Xem đáp án » 12/07/2024 9,246

Câu 2:

Hãy hãy viết bài giới thiệu (khoảng 7 - 10 câu) về một thành tựu văn hoá Đại Việt thời Trần còn được bảo tồn và phát huy giá trị đến ngày nay.

Xem đáp án » 12/07/2024 4,015

Câu 3:

Tìm hiểu và liệt kê một số thành tựu văn hoá Đại Việt thời Trần còn được bảo tồn đến ngày nay.

Xem đáp án » 12/07/2024 3,341

Câu 4:

Hãy hoàn thành bằng hệ thống dưới đây về những nét chính của tình hình chính trị kinh tế, xã hội, văn hoá thời Trần.

Lĩnh vực

Tình hình

Chính trị

 

Kinh tế

 

Xã hội

 

Văn hóa

- Tư tưởng – tôn giáo:

- Giáo dục:

- Khoa học – kĩ thuật:

- Văn học – nghệ thuật:

Xem đáp án » 12/07/2024 1,966

Câu 5:

Sự phát triển của dòng văn học chữ Nôm thời Trần có ý nghĩa là………….

Xem đáp án » 12/07/2024 1,867

Câu 6:

............... là thầy thuốc nổi tiếng nhất thời Trần, chuyên nghiên cứu và viết sách về y học.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,710

Câu 7:

Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây về tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần và nêu nhận xét.
Media VietJack

Xem đáp án » 12/07/2024 1,524

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900