Câu hỏi:

17/09/2022 367

Biểu đồ ở Hình 9 biểu diễn thời gian tự luyện tập piano ở nhà các ngày trong tuần của bạn Nam.

Media VietJack

Tính tổng thời gian luyện tập piano ở nhà trong cả tuần của bạn Nam.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải

Nhìn vào cột biểu thị thời gian tự luyện tập piano ở nhà trong ngày Thứ Hai của bạn Nam ở Hình 9, ta thấy trên đỉnh cột ghi số 80 và đơn vị tính ghi trên trục thẳng đứng là phút. Vậy thời gian tự luyện tập piano ở nhà trong ngày Thứ Hai của bạn Nam là 80 phút.

Tương tự như trên, ta xác định được thời gian tự luyện tập piano ở nhà trong các ngày Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ nhật của bạn Nam lần lượt là 90, 50, 80, 120, 100, 60 (phút).

Từ đó ta có tổng thời gian tự luyện tập piano ở nhà các ngày trong tuần của bạn Nam là:

80 + 90 + 50 + 80 + 120 + 100 + 60 = 580 (phút).

Vậy tổng thời gian tự luyện tập piano ở nhà các ngày trong tuần của bạn Nam là 580 phút.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số lượng nhập khẩu phân bón các loại năm 2019 giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2018 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Xem đáp án » 17/09/2022 2,361

Câu 2:

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, số lượng và giá trị nhập khẩu phân bón các loại của nước ta trong các năm 2017, 2018, 2019, 2020 được thống kê ở bảng sau:

Năm

2017

2018

2019

2020

Số lượng nhập khẩu

(nghìn tấn)

4 727,3

4 227,5

3 799,2

3 803,4

Giá trị nhập khẩu

(triệu đô la Mỹ)

1 253,1

1 202,8

1 047,7

951,5

 Tính tổng số lượng nhập khẩu phân bón các loại của nước ta trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020.

Xem đáp án » 17/09/2022 1,811

Câu 3:

Số xe máy bán ra năm 2020 giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2019 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)? Tìm hiểu nguyên nhân và nêu một vài lí do giải thích vì sao dẫn đến sự sụt giảm trên.

Xem đáp án » 17/09/2022 1,344

Câu 4:

Giá trị nhập khẩu phân bón các loại năm 2017 gấp bao nhiêu lần giá trị nhập khẩu phân bón các loại năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Xem đáp án » 17/09/2022 1,303

Câu 5:

Tính tỉ số phần trăm giữa tổng thời gian luyện tập piano ở nhà trong cả tuần của bạn Nam và tổng thời gian trong một tuần (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Xem đáp án » 17/09/2022 1,205

Câu 6:

Tính tổng số xe máy bán ra của 5 thành viên VAMM tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.

Xem đáp án » 17/09/2022 1,125

Câu 7:

Biểu đồ ở Hình 7 biểu diễn số xe máy bán ra của 5 thành viên VAMM (Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam) tại thị trường Việt Nam trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Media VietJack

Lập bảng số liệu thống kê số xe máy bán ra của 5 thành viên VAMM tại thị trường Việt Nam theo mẫu sau:

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

Số xe máy

?

?

?

?

?

Xem đáp án » 17/09/2022 985

Bình luận


Bình luận