Câu hỏi:

17/09/2022 1,183

Số lao động có trình độ đại học trở lên năm 2020 là bao nhiêu triệu người, biết có 54,6 triệu người từ 15 tuổi trở lên thuộc lực lượng lao động của cả nước trong năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Lời giải

Ta có tỉ số phần trăm lao động có trình độ đại học trở lên năm 2020 là: 11,1%.

có 54,6 triệu người từ 15 tuổi trở lên thuộc lực lượng lao động của cả nước trong năm 2020 nên số lao động có trình độ đại học trở lên năm 2020 là:

54,6 . 11,1% = 54,6 . \(\frac{{11,1}}{{100}}\) 6,06 (triệu người).

Vậy số lao động có trình độ đại học trở lên năm 2020 là khoảng 6,06 triệu người.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tổng số học sinh có kết quả học tập Học kì I được đánh giá ở mức Đạt và Chưa đạt bằng bao nhiêu phần trăm tổng số học sinh có kết quả học tập được đánh giá ở mức Tốt và Khá (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Xem đáp án » 17/09/2022 2,428

Câu 2:

Theo kế hoạch, số tiền chi tiêu hàng tháng của gia đình bác Hạnh dành cho ăn uống gấp bao nhiêu lần số tiền dành cho đi lại (làm tròn kết quả đến phần mười)?

Xem đáp án » 17/09/2022 1,741

Câu 3:

Tính số tiền gia đình bác Hạnh tiết kiệm hàng tháng theo kế hoạch, biết tổng thu nhập hàng tháng của gia đình bác Hạnh là 25 triệu đồng.

Xem đáp án » 17/09/2022 1,437

Câu 4:

Kết quả học tập Học kì I của học sinh lớp 7A được đánh giá ở bốn mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt. Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 19 biểu diễn kết quả học tập Học kì I (tính theo tỉ số phần trăm) của học sinh lớp 7A theo bốn mức trên.

Media VietJack

Có bao nhiêu phần trăm học sinh lớp 7A có kết quả học tập Học kì I được đánh giá ở mức Tốt? Mức Khá? Mức Đạt? Mức Chưa đạt?

Xem đáp án » 17/09/2022 1,396

Câu 5:

Lập bảng số liệu thống kê số học sinh yêu thích mỗi loại quả theo mẫu sau:

Loại quả

Na

Nho

Bưởi

Nhãn

Xoài

Số học sinh chọn

?

?

?

?

?

Xem đáp án » 17/09/2022 1,291

Câu 6:

Số học sinh yêu thích nho bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh yêu thích nhãn?

Xem đáp án » 17/09/2022 1,257

Bình luận


Bình luận