Câu hỏi:

17/09/2022 729

“Số thứ tự của học sinh được chọn ra nhỏ hơn số thứ tự của bạn Minh”.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải

Do bạn Minh có số thứ tự là 15 nên trong các số, 1, 2, 3,..., 24, 25 có 14 kết quả thuận lợi cho biến cố “Số thứ tự của học sinh được chọn ra nhỏ hơn số thứ tự của bạn Minh” là: 1, 2, 3,..., 13, 14 (lấy ra từ tập hợp D = {1, 2, 3,..., 24, 25}).

Do đó, xác xuất của biến cố “Số thứ tự của học sinh được chọn ra nhỏ hơn số thứ tự của bạn Minh”\(\frac{{14}}{{25}}\).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 5 dư 2”.

Xem đáp án » 17/09/2022 3,171

Câu 2:

“Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho cả 3 và 5”.

Xem đáp án » 17/09/2022 2,235

Câu 3:

“Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có chữ số hàng chục gấp hai lần chữ số hàng đơn vị”.

Xem đáp án » 17/09/2022 1,988

Câu 4:

“Số tự nhiên được viết ra là ước chung của 200 và 300”;

Xem đáp án » 17/09/2022 1,388

Câu 5:

Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

“Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm số lẻ và chia hết cho 3”;

Xem đáp án » 17/09/2022 1,288

Câu 6:

“Số tự nhiên được viết ra là tổng của hai số tự nhiên liên tiếp”.

Xem đáp án » 17/09/2022 1,273

Câu 7:

Một hộp có 60 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, …, 59, 60; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tìm số phần tử của tập hợp C gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra. Sau đó, hãy tính xác suất của mỗi biến cố sau:

“Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có hai chữ số lớn hơn 25”.

Xem đáp án » 17/09/2022 1,196

Bình luận


Bình luận