Câu hỏi:

17/09/2022 1,424

“Số tự nhiên được viết ra là ước chung của 200 và 300”;

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải

Trong các số 41, 42, 43,..., 98, 99, có một số là ước chung của 200 và 300 là: 50.

Vậy có một kết quả thuận lợi cho biến cố “Số tự nhiên được viết ra là ước chung của 200 và 300” là: 50 (lấy ra từ tập hợp M = {41, 42, 43,..., 98, 99}).

Do đó, xác xuất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra là ước chung của 200 và 300” : \(\frac{1}{{59}}\).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 5 dư 2”.

Xem đáp án » 17/09/2022 3,219

Câu 2:

“Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho cả 3 và 5”.

Xem đáp án » 17/09/2022 2,255

Câu 3:

“Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có chữ số hàng chục gấp hai lần chữ số hàng đơn vị”.

Xem đáp án » 17/09/2022 2,003

Câu 4:

“Số tự nhiên được viết ra là tổng của hai số tự nhiên liên tiếp”.

Xem đáp án » 17/09/2022 1,307

Câu 5:

Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

“Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm số lẻ và chia hết cho 3”;

Xem đáp án » 17/09/2022 1,300

Câu 6:

Một hộp có 60 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, …, 59, 60; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tìm số phần tử của tập hợp C gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra. Sau đó, hãy tính xác suất của mỗi biến cố sau:

“Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có hai chữ số lớn hơn 25”.

Xem đáp án » 17/09/2022 1,205

Bình luận


Bình luận