Câu hỏi:

17/09/2022 1,098

“Số tự nhiên được viết ra có tổng các chữ số hàng chục và hàng đơn vị bằng 9”;

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải

Trong các số 41, 42, 43,..., 98, 99, 6 số có tổng các chữ số hàng chục và hàng đơn vị bằng 9: 45, 54, 63, 72, 81, 90.

Vậy có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố “Số tự nhiên được viết ra có tổng các chữ số hàng chục và hàng đơn vị bằng 9” là: 45, 54, 63, 72, 81, 90 (lấy ra từ tập hợp M = {41, 42, 43,..., 98, 99}).

Do đó, xác xuất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra có tổng các chữ số hàng chục và hàng đơn vị bằng 9” : \(\frac{6}{{59}}\).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 5 dư 2”.

Xem đáp án » 17/09/2022 3,197

Câu 2:

“Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho cả 3 và 5”.

Xem đáp án » 17/09/2022 2,247

Câu 3:

“Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có chữ số hàng chục gấp hai lần chữ số hàng đơn vị”.

Xem đáp án » 17/09/2022 1,992

Câu 4:

“Số tự nhiên được viết ra là ước chung của 200 và 300”;

Xem đáp án » 17/09/2022 1,411

Câu 5:

Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

“Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm số lẻ và chia hết cho 3”;

Xem đáp án » 17/09/2022 1,294

Câu 6:

“Số tự nhiên được viết ra là tổng của hai số tự nhiên liên tiếp”.

Xem đáp án » 17/09/2022 1,291

Câu 7:

Một hộp có 60 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, …, 59, 60; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tìm số phần tử của tập hợp C gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra. Sau đó, hãy tính xác suất của mỗi biến cố sau:

“Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có hai chữ số lớn hơn 25”.

Xem đáp án » 17/09/2022 1,201

Bình luận


Bình luận