Câu hỏi:

13/07/2024 4,024

b) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 3 dư 2”.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

b) Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 3 dư 2” là: mặt 2 chấm, mặt 5 chấm.

Vì thế, xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 3 dư 2” là: 26=13

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

b) “Số tự nhiên được viết ra là số có tổng các chữ số bằng 5”.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,661

Câu 2:

d) Nhận xét về tốc độ tăng dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 2011:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xem đáp án » 12/07/2024 1,255

Câu 3:

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở của nước ta năm 2019, dân số Việt Nam là 96 208 984 người và quy mô dân số theo sáu vùng kinh tế - xã hội được biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 17.

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở của nước ta năm 2019, dân số Việt Nam là 96 208 984 (ảnh 1)

a)

- Quy mô dân số của vùng Trung du và miền núi phía Bắc là: ...........................................

- Quy mô dân sô của vùng Đồng bằng sông Hồng là: .........................................................

- Quy mô dân số của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là: ............................

- Quy mô dân số của vùng Tây Nguyên là: .........................................................................

- Quy mô dân số của vùng Đông Nam Bộ là: .....................................................................

- Quy mô dân số của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là: .................................................

Xem đáp án » 12/07/2024 1,034

Câu 4:

b) Vùng kinh tế - xã hội có quy mô dân số lớn nhất là: ......................................................

Vùng kinh tế - xã hội có quy mô dân số nhỏ nhất là: ..........................................................

Xem đáp án » 13/07/2024 698

Câu 5:

Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

a) “Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho cả 2 và 5”;

Xem đáp án » 12/07/2024 648

Câu 6:

b) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có chứa chữ số 5”.

Xem đáp án » 13/07/2024 535

Bình luận


Bình luận