Câu hỏi:

05/11/2022 1,051

Ngô Quyền xưng vương vào năm nào?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, bỏ chức Tiết độ sứ và đóng đô ở Cổ Loa (nay thuộc Đông Anh, Hà Nội) (SGK - Trang 51)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?

Xem đáp án » 05/11/2022 8,701

Câu 2:

Nhà Tống lợi dụng cơ hội nào để lăm le xâm lược Đại Cồ Việt?

Xem đáp án » 05/11/2022 4,929

Câu 3:

Người đã chỉ huy nhân dân Đại Cồ Việt tiến hành cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 là

Xem đáp án » 05/11/2022 4,782

Câu 4:

Tầng lớp giữ địa vị thống trị trong xã hội thời Ngô - Đinh- Tiền Lê là

Xem đáp án » 05/11/2022 4,497

Câu 5:

Đơn vị hành chính cấp cơ sở trong bộ máy chính quyền dưới thời Đinh - Tiền Lê là

Xem đáp án » 05/11/2022 2,608

Câu 6:

Việc Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án » 05/11/2022 2,470

Câu 7:

Kế sách đánh giặc nào đã được Lê Hoàn vận dụng trong cuộc kháng chiến chống Tống (năm 981)?

Xem đáp án » 05/11/2022 1,993

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900