Câu hỏi:

25/11/2022 414

Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh mô tả việc phân nhóm tuổi lao động nữa giới ở thời điểm năm 2020 như sau:

Nhóm tuổi dưới lao động: từ sơ sinh đến 14 tuổi

Nhóm tuổi lao động: từ 15 đến 55 tuổi

Nhóm tuổi ngoài lao động: từ 56 tuổi trở lên

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Có thể mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc sơ đồ khối

- Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên:

Nếu Tuổi < 15 thì thông báo “Dưới độ tuổi lao động”

Ngược lại nếu Tuổi <= 55 thì thông báo “Trong độ tuổi lao động”

Nếu Tuổi > 55 thì thông báo “Hết độ tuổi lao động”

- Sử dụng sơ đồ khối (Hình 36)

Bài 16: Các cấu trúc điều khiển

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu: “Nếu bạn Hoa ốm phải nghỉ học, em sẽ chép bài giúp bạn” thể hiện cấu trúc điều khiển dạng nào?

A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

C. Cấu trúc lặp D. Cấu trúc tuần tự

Xem đáp án » 25/11/2022 3,109

Câu 2:

Thuật toán thực hiện công việc rửa rau được mô tả bằng cách liệt kê các bước như sau:

1. Cho rau vào chậu và xả nước ngập rau

2. Dùng tay đảo rau trong chậu

3. Vớt rau ra rổ, đổ hết nước trong chậu đi

4. Lặp lại bước 1 đến bước 3 cho đến khi rau sạch thì kết thúc

Điều kiện để dừng việc rửa rau là gì?

A. Vớt rau ra rổ  B. Đổ hết nước trong chậu đi

C. Rau sạch  D. Rau ở trong chậu

Xem đáp án » 25/11/2022 2,246

Câu 3:

Em hãy mô tả thuật toán thực hiện công việc rửa rau ở bài 16.11 bằng sơ đồ khối

Xem đáp án » 25/11/2022 1,699

Câu 4:

Thuật toán thực hiện công việc rửa rau được mô tả bằng cách liệt kê các bước như sau:

1. Cho rau vào chậu và xả nước ngập rau

2. Dùng tay đảo rau trong chậu

3. Vớt rau ra rổ, đổ hết nước trong chậu đi

4. Lặp lại bước 1 đến bước 3 cho đến khi rau sạch thì kết thúc

Các bước nào của thuật toán được lặp lại?

A. Chỉ bước 1 và 2 B. Chỉ bước 2 và 3

C. Ba bước 1, 2 và 3 D. Cả bốn bước 1, 2, 3 và 4

Xem đáp án » 25/11/2022 1,269

Câu 5:

Cho sơ đồ khối sau:

Media VietJack

Sơ đồ khối thể hiện cấu trúc điều khiển nào?

A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

C. Cấu trúc lặp  D. Cấu trúc tuần tự

Xem đáp án » 25/11/2022 1,244

Câu 6:

Đoạn văn sau mô tả công việc rửa rau: “Em hãy cho rau vào chậu và xả nước ngập râu. Sau đó em dùng tay đảo rau trong chậu. Cuối cùng em vớt rau ra rổ và đổ hết nước trong chậu đi.”

Đoạn văn bản trên thể hiện cấu trúc điều khiển nào?

A. Cấu trúc tuần tự B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

C. Cấu trúc lặp D. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ

Xem đáp án » 25/11/2022 826

Câu 7:

Trong các sơ đồ khối sau, sơ đồ khối nào thể hiện cấu trúc lặp kiểm soát điều kiện sau?
Media VietJack

Xem đáp án » 25/11/2022 605

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900