Câu hỏi:

25/11/2022 266

Hai bạn Minh và Khoa muốn xây dựng thuật toán để mô phỏng trò chơi “Oẳn tù tì” giữa người và máy tính
Media VietJack

Bạn Minh mô phỏng thuật toán như sau:

Nếu người chơi ra “đấm” thì

Bài 16: Các cấu trúc điều khiển             

          Nếu máy ra “đấm” thì thông báo “Hòa nhau”

          Nếu máy ra “lá” thì thông báo “Người chơi thua”

          Nếu máy ra “kéo” thì thông báo “Người chơi thắng”

Nếu người chơi ra “lá” thì

Bài 16: Các cấu trúc điều khiển

Nếu máy ra “đấm” thì thông báo “Người chơi thắng”

Nếu máy ra “lá” thì thông báo “Hòa nhau”

Nếu máy ra “kéo” thì thông báo “Người chơi thua”

Nếu người chơi ra “kéo” thì

Bài 16: Các cấu trúc điều khiển

Nếu máy ra “đấm” thì thông báo “Người chơi thua”

          Nếu máy ra “lá” thì thông báo “Người chơi thắng”

          Nếu máy ra “kéo” thì thông báo “Hòa nhau”

Bạn Khoa mô tả thuật toán như sau:

Nếu người chơi và máy tính ra giống nhau thì thông báo “Hòa nhau”

Ngược lại

Nếu người chơi ra “kéo” thì

          Nếu máy tính ra “lá” thì thông báo “Người chơi thắng”

          Ngược lại thông báo “Người chơi thua”

Nếu người chơi ra “lá” thì

          Nếu máy tính ra “đấm” thì thông báo “Người chơi thắng”

          Ngược lại thông báo “Người chơi thua”

Nếu người chơi ra “đấm” thì                                      

          Nếu máy tính ra “kéo” thì thông báo “Người chơi thắng”

          Ngược lại thông báo “Người chơi thua”

Theo em, trong hai cách mô tả thuật toán trên của hai bạn thì cách nào hay hơn? Tại sao? Em hãy mô tả thuật toán em thấy hay hơn bằng sơ đồ khối

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thuật toán của bạn Minh dễ hiểu cho người sử dụng nhưng thuật toán của bạn Khoa lại tối ưu hơn đối với máy tính

Sơ đồ khối mô tả thuật toán của Minh (Hình 37):

Bài 16: Các cấu trúc điều khiển

Sơ đồ khối mô tả thuật toán của Khoa (Hình 38):

Bài 16: Các cấu trúc điều khiển

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu: “Nếu bạn Hoa ốm phải nghỉ học, em sẽ chép bài giúp bạn” thể hiện cấu trúc điều khiển dạng nào?

A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

C. Cấu trúc lặp D. Cấu trúc tuần tự

Xem đáp án » 25/11/2022 3,131

Câu 2:

Thuật toán thực hiện công việc rửa rau được mô tả bằng cách liệt kê các bước như sau:

1. Cho rau vào chậu và xả nước ngập rau

2. Dùng tay đảo rau trong chậu

3. Vớt rau ra rổ, đổ hết nước trong chậu đi

4. Lặp lại bước 1 đến bước 3 cho đến khi rau sạch thì kết thúc

Điều kiện để dừng việc rửa rau là gì?

A. Vớt rau ra rổ  B. Đổ hết nước trong chậu đi

C. Rau sạch  D. Rau ở trong chậu

Xem đáp án » 25/11/2022 2,257

Câu 3:

Em hãy mô tả thuật toán thực hiện công việc rửa rau ở bài 16.11 bằng sơ đồ khối

Xem đáp án » 25/11/2022 1,733

Câu 4:

Thuật toán thực hiện công việc rửa rau được mô tả bằng cách liệt kê các bước như sau:

1. Cho rau vào chậu và xả nước ngập rau

2. Dùng tay đảo rau trong chậu

3. Vớt rau ra rổ, đổ hết nước trong chậu đi

4. Lặp lại bước 1 đến bước 3 cho đến khi rau sạch thì kết thúc

Các bước nào của thuật toán được lặp lại?

A. Chỉ bước 1 và 2 B. Chỉ bước 2 và 3

C. Ba bước 1, 2 và 3 D. Cả bốn bước 1, 2, 3 và 4

Xem đáp án » 25/11/2022 1,275

Câu 5:

Cho sơ đồ khối sau:

Media VietJack

Sơ đồ khối thể hiện cấu trúc điều khiển nào?

A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

C. Cấu trúc lặp  D. Cấu trúc tuần tự

Xem đáp án » 25/11/2022 1,254

Câu 6:

Đoạn văn sau mô tả công việc rửa rau: “Em hãy cho rau vào chậu và xả nước ngập râu. Sau đó em dùng tay đảo rau trong chậu. Cuối cùng em vớt rau ra rổ và đổ hết nước trong chậu đi.”

Đoạn văn bản trên thể hiện cấu trúc điều khiển nào?

A. Cấu trúc tuần tự B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

C. Cấu trúc lặp D. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ

Xem đáp án » 25/11/2022 832

Câu 7:

Trong các sơ đồ khối sau, sơ đồ khối nào thể hiện cấu trúc lặp kiểm soát điều kiện sau?
Media VietJack

Xem đáp án » 25/11/2022 611

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900