Câu hỏi:

07/12/2022 71

Thước đo được sử dụng rộng rãi để đánh giá mức sinh là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểu tháp tuổi mở rộng thường có ở

Xem đáp án » 07/12/2022 4,186

Câu 2:

Do con người khai thác quá mức nên hiện nay tài nguyên rừng trên thế giới đang xảy ra tình trạng nào dưới đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,685

Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng về quy mô dân số thế giới?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,656

Câu 4:

Dê là vật nuôi không phổ biến ở

Xem đáp án » 07/12/2022 1,387

Câu 5:

Tiêu chí nào sau đây không được thể hiện trong kiểu tháp tuổi mở rộng?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,330

Câu 6:

Các vật nuôi nào sau đây thuộc gia súc nhỏ?

Xem đáp án » 07/12/2022 980

Câu 7:

Đặc trưng nào sau đây không đúng với các nước có cơ cấu dân số trẻ?

Xem đáp án » 07/12/2022 943

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »