Câu hỏi:

07/12/2022 93

Thổ nhưỡng có ảnh hưởng thế nào đến sự phân bố và phát triển của nông nghiệp?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp áp: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểu tháp tuổi mở rộng thường có ở

Xem đáp án » 07/12/2022 4,196

Câu 2:

Do con người khai thác quá mức nên hiện nay tài nguyên rừng trên thế giới đang xảy ra tình trạng nào dưới đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,691

Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng về quy mô dân số thế giới?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,664

Câu 4:

Dê là vật nuôi không phổ biến ở

Xem đáp án » 07/12/2022 1,401

Câu 5:

Tiêu chí nào sau đây không được thể hiện trong kiểu tháp tuổi mở rộng?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,340

Câu 6:

Các vật nuôi nào sau đây thuộc gia súc nhỏ?

Xem đáp án » 07/12/2022 989

Câu 7:

Đặc trưng nào sau đây không đúng với các nước có cơ cấu dân số trẻ?

Xem đáp án » 07/12/2022 949

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »