Câu hỏi:

07/12/2022 1,801

Do con người khai thác quá mức nên hiện nay tài nguyên rừng trên thế giới đang xảy ra tình trạng nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp áp: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểu tháp tuổi mở rộng thường có ở

Xem đáp án » 07/12/2022 4,464

Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng về quy mô dân số thế giới?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,821

Câu 3:

Dê là vật nuôi không phổ biến ở

Xem đáp án » 07/12/2022 1,565

Câu 4:

Tiêu chí nào sau đây không được thể hiện trong kiểu tháp tuổi mở rộng?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,486

Câu 5:

Các vật nuôi nào sau đây thuộc gia súc nhỏ?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,118

Câu 6:

Đặc trưng nào sau đây không đúng với các nước có cơ cấu dân số trẻ?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,084

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »