Câu hỏi:

07/12/2022 2,678

Nhận định nào sau đây không đúng về gia tăng cơ học?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gia tăng dân số được tính bằng tổng số của tỉ suất

Xem đáp án » 07/12/2022 18,597

Câu 2:

Hãy trình bày đặc điểm của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

Xem đáp án » 07/12/2022 17,363

Câu 3:

Những nước nào sau đây có diện tích rừng trồng vào loại lớn nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 07/12/2022 10,880

Câu 4:

Thành phần nào sau đây không thuộc về nhóm dân số hoạt động kinh tế?

Xem đáp án » 07/12/2022 7,992

Câu 5:

Lúa mì là cây phát triển tốt nhất trên đất

Xem đáp án » 07/12/2022 7,887

Câu 6:

Năm 2020, dân số thế giới khoảng

Xem đáp án » 07/12/2022 5,435

Câu 7:

Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm ngành lâm nghiệp?

Xem đáp án » 07/12/2022 4,889

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900