Câu hỏi:

07/12/2022 413

Khu công nghiệp không có vai trò nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không hoàn toàn đúng với vai trò của ngành dịch vụ?

Xem đáp án » 07/12/2022 8,538

Câu 2:

Nguồn năng lượng sạch gồm có

Xem đáp án » 07/12/2022 1,544

Câu 3:

Hoạt động nào sau đây không thuộc dịch vụ công?

Xem đáp án » 07/12/2022 821

Câu 4:

Hai vùng phát triển mạng lưới đường sông nhất ở nước ta hiện nay là

Xem đáp án » 07/12/2022 779

Câu 5:

Hiện nay, các quốc gia có số lượng thuê bao điện thoại nhiều nhất thế giới là

Xem đáp án » 07/12/2022 767

Câu 6:

Cơ cấu sử dụng năng lượng hiện nay có sự thay đổi theo hướng tập trung tăng tỉ trọng

Xem đáp án » 07/12/2022 727

Câu 7:

Các dịch vụ kinh doanh gồm có

Xem đáp án » 07/12/2022 683

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »