Câu hỏi:

07/12/2022 690

Các dịch vụ kinh doanh gồm có

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không hoàn toàn đúng với vai trò của ngành dịch vụ?

Xem đáp án » 07/12/2022 8,560

Câu 2:

Nguồn năng lượng sạch gồm có

Xem đáp án » 07/12/2022 1,553

Câu 3:

Hoạt động nào sau đây không thuộc dịch vụ công?

Xem đáp án » 07/12/2022 824

Câu 4:

Hai vùng phát triển mạng lưới đường sông nhất ở nước ta hiện nay là

Xem đáp án » 07/12/2022 784

Câu 5:

Hiện nay, các quốc gia có số lượng thuê bao điện thoại nhiều nhất thế giới là

Xem đáp án » 07/12/2022 768

Câu 6:

Cơ cấu sử dụng năng lượng hiện nay có sự thay đổi theo hướng tập trung tăng tỉ trọng

Xem đáp án » 07/12/2022 741

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »