Câu hỏi:

13/07/2024 5,828

Hãy trình bày vai trò và đặc điểm của tài chính ngân hàng.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Vai trò

- Là huyết mạch của nền kinh tế, động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.

- Cung cấp các dịch vụ tài chính, đảm bảo cho các hoạt động đầu tư và sản xuất diễn ra liên tục, góp phần điều tiết sản xuất và ổn định nền kinh tế.

- Xác lập các mối quan hệ tài chính trong xã hội, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động.

- Thông qua các hoạt động tài chính toàn cầu, thúc đẩy toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới.

* Đặc điểm

- Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực rất rộng, bao gồm nhiều hoạt động như ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính công, tài chính quốc tế,...

- Do tính rủi ro cao và có phản ứng dây chuyền trong hệ thống nên sản phẩm tài chính ngân hàng thường được thực hiện theo những quy trình nghiêm ngặt.

- Khách hàng lựa chọn dịch vụ tài chính ngân hàng dựa vào tính thuận tiện, sự an toàn, lãi suất và phí dịch vụ. Chất lượng sản phẩm thường chỉ có thể được đánh giá trong và sau khi sử dụng dịch vụ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không hoàn toàn đúng với vai trò của ngành dịch vụ?

Xem đáp án » 07/12/2022 23,321

Câu 2:

Nguồn năng lượng sạch gồm có

Xem đáp án » 07/12/2022 5,009

Câu 3:

Các dịch vụ kinh doanh gồm có

Xem đáp án » 07/12/2022 4,058

Câu 4:

Hoạt động nào sau đây không thuộc dịch vụ công?

Xem đáp án » 07/12/2022 3,696

Câu 5:

Cơ cấu sử dụng năng lượng hiện nay có sự thay đổi theo hướng tập trung tăng tỉ trọng

Xem đáp án » 07/12/2022 3,248

Câu 6:

Khu công nghiệp không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 3,194

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900