Câu hỏi:

07/12/2022 70

Với tính chất đa dạng của khí hậu, kết hợp với các tập đoàn cây trồng, vật nuôi phong phú là cơ sở để phát triển ngành nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dầu khí không phải là

Xem đáp án » 07/12/2022 3,339

Câu 2:

Trình bày vai trò, đặc điểm và giải thích sự phân bố của công nghiệp điện lực.

Xem đáp án » 07/12/2022 1,800

Câu 3:

Trữ lượng dầu mỏ trên thế giới tập trung lớn nhất ở

Xem đáp án » 07/12/2022 1,208

Câu 4:

Biểu hiện của xanh hóa trong lối sống là

Xem đáp án » 07/12/2022 632

Câu 5:

Thành tựu khoa học - công nghệ nào sau đây không được ứng dụng trong ngành tài chính - ngân hàng?

Xem đáp án » 07/12/2022 601

Câu 6:

Năng lượng nào sau đây là nguồn năng lượng tái tạo?

Xem đáp án » 07/12/2022 495

Câu 7:

Hoạt động nào sau đây không thuộc dịch vụ tiêu dùng?

Xem đáp án » 07/12/2022 493

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »