Câu hỏi:

07/12/2022 46

Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật làm cho danh mục tài nguyên thiên nhiên có xu hướng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dầu khí không phải là

Xem đáp án » 07/12/2022 3,337

Câu 2:

Trình bày vai trò, đặc điểm và giải thích sự phân bố của công nghiệp điện lực.

Xem đáp án » 07/12/2022 1,800

Câu 3:

Trữ lượng dầu mỏ trên thế giới tập trung lớn nhất ở

Xem đáp án » 07/12/2022 1,208

Câu 4:

Biểu hiện của xanh hóa trong lối sống là

Xem đáp án » 07/12/2022 632

Câu 5:

Thành tựu khoa học - công nghệ nào sau đây không được ứng dụng trong ngành tài chính - ngân hàng?

Xem đáp án » 07/12/2022 601

Câu 6:

Năng lượng nào sau đây là nguồn năng lượng tái tạo?

Xem đáp án » 07/12/2022 495

Câu 7:

Hoạt động nào sau đây không thuộc dịch vụ tiêu dùng?

Xem đáp án » 07/12/2022 493

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »