Câu hỏi:

07/12/2022 76

Hãy trình bày vai trò và đặc điểm của bưu chính viễn thông

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Vai trò

- Với phát triển kinh tế

+ Cung ứng và truyền tải thông tin, vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện góp phần tăng năng suất lao động.

+ Hiện đại hoá, thay đổi cách thức tổ chức nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển.

+ Bản thân bưu chính viễn thông cũng là ngành dịch vụ mang lại giá trị kinh tế cao.

- Với các lĩnh vực khác

+ Đảm bảo giao lưu giữa các vùng, thúc đẩy quá trình hội nhập và toàn cầu hoá.

+ Tạo thuận lợi cho quản lý hành chính.

+ Nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần trong xã hội.

* Đặc điểm

- Ngành bưu chính viễn thông bao gồm hai nhóm: bưu chính (vận chuyển thư, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá,...) và viễn thông (dịch vụ gửi, truyền, nhận và xử lí thông tin giữa các đối tượng sử dụng). 

- Sản phẩm của bưu chính viễn thông là sự vận chuyển tin tức, bưu kiện, bưu phẩm, truyền dẫn thông tin điện tử,... từ nơi gửi đến nơi nhận. 

- Viễn thông sử dụng các phương tiện, thiết bị để cung ứng dịch vụ từ các khoảng cách xa, không cần sự tiếp xúc giữa người cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ.

- Sản phẩm có thể đánh giá thông qua khối lượng sản phẩm, dịch vụ đã thực hiện, như số lượng thư đã chuyển (kg), thời gian đàm thoại (phút),...

- sự phát triển của bưu chính viễn thông trong tương lai phụ thuộc lớn vào sự phát triển của khoa học - công nghệ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dầu khí không phải là

Xem đáp án » 07/12/2022 3,321

Câu 2:

Trình bày vai trò, đặc điểm và giải thích sự phân bố của công nghiệp điện lực.

Xem đáp án » 07/12/2022 1,768

Câu 3:

Trữ lượng dầu mỏ trên thế giới tập trung lớn nhất ở

Xem đáp án » 07/12/2022 1,202

Câu 4:

Biểu hiện của xanh hóa trong lối sống là

Xem đáp án » 07/12/2022 618

Câu 5:

Thành tựu khoa học - công nghệ nào sau đây không được ứng dụng trong ngành tài chính - ngân hàng?

Xem đáp án » 07/12/2022 595

Câu 6:

Năng lượng nào sau đây là nguồn năng lượng tái tạo?

Xem đáp án » 07/12/2022 490

Câu 7:

Hoạt động nào sau đây không thuộc dịch vụ tiêu dùng?

Xem đáp án » 07/12/2022 473

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »