Câu hỏi:

08/12/2022 94

Ngành nào sau đây không thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp là đặc điểm của

Xem đáp án » 08/12/2022 6,703

Câu 2:

Hoạt động nào sau đây thuộc dịch vụ kinh doanh?

Xem đáp án » 08/12/2022 1,867

Câu 3:

Ở các nước đang phát triển, sự bùng nổ của các dịch vụ là hậu quả của

Xem đáp án » 08/12/2022 996

Câu 4:

Các cường quốc về xuất nhập khẩu hiện nay là

Xem đáp án » 08/12/2022 453

Câu 5:

Nhân tố nào sau đây có tác động mạnh mẽ nhất đến nhịp độ tăng trưởng của các ngành dịch vụ?

Xem đáp án » 08/12/2022 399

Câu 6:

Ưu điểm của ngành vận tải đường ô tô là

Xem đáp án » 08/12/2022 392

Câu 7:

Tính chất tập trung của sản xuất công nghiệp là trên một diện tích nhất định, không phải

Xem đáp án » 08/12/2022 349

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »