Câu hỏi:

08/12/2022 149

Các quốc gia nào sau đây tập trung nhiều than đá?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo quy luật cung - cầu, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả có xu hướng

Xem đáp án » 08/12/2022 162

Câu 2:

Quá trình chuyển dịch từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang một nền kinh tế dựa vào sản xuất công nghiệp được gọi là

Xem đáp án » 08/12/2022 147

Câu 3:

Liên minh Bưu chính Quốc tế viết tắt là

Xem đáp án » 08/12/2022 132

Câu 4:

Đặc điểm của than đá là

Xem đáp án » 08/12/2022 131

Câu 5:

Nhận định nào sau đây không đúng với các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

Xem đáp án » 08/12/2022 98

Câu 6:

Ngành dịch vụ không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 08/12/2022 91

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »