Câu hỏi:

08/12/2022 84

Nêu vai trò và đặc điểm của ngành bưu chính viễn thông.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Vai trò

- Hoạt động bưu chính đảm nhận vai trò chuyển thư tín, bưu phẩm, điện báo,... 

- Cung cấp những điều kiện cần thiết cho hoạt động sản xuất, xã hội; là hạ tầng cơ sở quan trọng ở mỗi quốc gia.

- Thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

- Giúp quá trình quản lý, điều hành của Nhà nước thuận lợi, tăng cường hội nhập quốc tế và đảm bảo an ninh quốc phòng.

* Đặc điểm

- Ngành bưu chính viễn thông gồm hai ngành là bưu chính và viễn thông.

+ Ngành bưu chính nhận, vận chuyển và chuyển phát bằng các phương thức khác nhau qua mạng bưu chính.

+ Ngành viễn thông sử dụng các thiết bị kết nối với vệ tinh và mạng internet để truyền thông tin từ người gửi đến người nhận.

- Các tiêu chí đánh giá dịch vụ bưu chính (số lượng thư tín, khối lượng bưu phẩm,…), dịch vụ viễn thông (thời gian, chất lượng cuộc gọi,...).

- Sự phát triển của ngành bưu chính viễn thông phụ thuộc chặt chẽ vào sự phát triển của khoa học - công nghệ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm của than đá là

Xem đáp án » 08/12/2022 197

Câu 2:

Các quốc gia nào sau đây tập trung nhiều than đá?

Xem đáp án » 08/12/2022 175

Câu 3:

Theo quy luật cung - cầu, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả có xu hướng

Xem đáp án » 08/12/2022 163

Câu 4:

Quá trình chuyển dịch từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang một nền kinh tế dựa vào sản xuất công nghiệp được gọi là

Xem đáp án » 08/12/2022 158

Câu 5:

Liên minh Bưu chính Quốc tế viết tắt là

Xem đáp án » 08/12/2022 135

Câu 6:

Nhận định nào sau đây không đúng với các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

Xem đáp án » 08/12/2022 105

Câu 7:

Ngành dịch vụ không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 08/12/2022 101

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »