Câu hỏi:

08/12/2022 1,795

Hoạt động nào sau đây thuộc dịch vụ công?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận định nào sau đây không đúng với các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

Xem đáp án » 08/12/2022 8,500

Câu 2:

Đặc điểm của than đá là

Xem đáp án » 08/12/2022 7,094

Câu 3:

Các quốc gia nào sau đây tập trung nhiều than đá?

Xem đáp án » 08/12/2022 6,140

Câu 4:

Ngành dịch vụ không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 08/12/2022 2,759

Câu 5:

Biểu hiện của tăng trưởng xanh trong nông nghiệp là

Xem đáp án » 08/12/2022 1,819

Câu 6:

Nêu vai trò và đặc điểm của ngành bưu chính viễn thông.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,594

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900