Đề kiểm tra học kì 2 Địa lí 10 Chân trời sáng tạo có đáp án - Đề 2

  • 169 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, sản xuất công nghiệp được chia thành hai nhóm chính là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Các quốc gia nào sau đây tập trung nhiều than đá?

Xem đáp án
Đáp án: B

Câu 4:

Đặc điểm của than đá là

Xem đáp án
Đáp án: A

Câu 5:

Nhận định nào sau đây không đúng với các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận