Câu hỏi:

08/12/2022 56

Khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cả có xu hướng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo quy luật cung - cầu, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả có xu hướng

Xem đáp án » 08/12/2022 160

Câu 2:

Các quốc gia nào sau đây tập trung nhiều than đá?

Xem đáp án » 08/12/2022 131

Câu 3:

Quá trình chuyển dịch từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang một nền kinh tế dựa vào sản xuất công nghiệp được gọi là

Xem đáp án » 08/12/2022 130

Câu 4:

Liên minh Bưu chính Quốc tế viết tắt là

Xem đáp án » 08/12/2022 130

Câu 5:

Đặc điểm của than đá là

Xem đáp án » 08/12/2022 99

Câu 6:

Nhận định nào sau đây không đúng với các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

Xem đáp án » 08/12/2022 96

Câu 7:

Hình thức chuyển phát mới xuất hiện là

Xem đáp án » 08/12/2022 89

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »