Câu hỏi:

08/12/2022 90

Sản phẩm chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu hàng xuất khẩu trên thế giới hiện nay là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm của than đá là

Xem đáp án » 08/12/2022 233

Câu 2:

Các quốc gia nào sau đây tập trung nhiều than đá?

Xem đáp án » 08/12/2022 180

Câu 3:

Theo quy luật cung - cầu, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả có xu hướng

Xem đáp án » 08/12/2022 164

Câu 4:

Quá trình chuyển dịch từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang một nền kinh tế dựa vào sản xuất công nghiệp được gọi là

Xem đáp án » 08/12/2022 160

Câu 5:

Liên minh Bưu chính Quốc tế viết tắt là

Xem đáp án » 08/12/2022 135

Câu 6:

Nhận định nào sau đây không đúng với các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

Xem đáp án » 08/12/2022 106

Câu 7:

Ngành dịch vụ không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 08/12/2022 103

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »