Câu hỏi:

18/06/2019 138,713

Chọn đáp án đúng nhất. Công có thể biểu thị bằng tích của:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A.

Nếu lực không đổi F có điểm đặt chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực một góc a thì công của lực F được tính theo công thức: A = F.s.cosα.

Khi α = 0 A = F.s

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơ năng là đại lượng:

Xem đáp án » 18/06/2019 241,180

Câu 2:

Hệ thức liên hệ giữa động lượng p và động năng Wđ của 1 vật khối lượng m là:

Xem đáp án » 18/06/2019 170,254

Câu 3:

Một lực F không đổi liên tục kéo 1 vật chuyển động với vận tốc V theo hướng của lực F. Công suất của lực F là:

Xem đáp án » 18/06/2019 140,420

Câu 4:

Một vật đang chuyển động có thể không có:

Xem đáp án » 18/06/2019 121,561

Câu 5:

Một vật được ném từ dưới lên. Trong quá trình chuyển động của vật thì:

Xem đáp án » 18/06/2019 88,753

Câu 6:

Đại lượng nào không đổi khi một vật được ném theo phương nằm ngang?

Xem đáp án » 18/06/2019 87,150

Bình luận


Bình luận