100 câu trắc nghiệm Các định luật bảo toàn cơ bản (P2)

  • 45143 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây sai.

Thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi

Xem đáp án

Đáp án D.

Thế năng đàn hồi và thế năng trọng trường đều là đại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng không.


Câu 2:

Một vật đang chuyển động có thể không có:

Xem đáp án

Đáp án C.

Các đại lượng động lượng, động năng và cơ năng đều phụ thuộc vào vận tốc nên khi chuyển động, vật đều có động lượng, động năng và cơ năng nhưng vật có thể không có thế năng do cách ta chọn gốc thế năng.


Câu 3:

Một lò xo bị nén 5 cm. Biết độ cứng của lò xo k = 100N/m, thế năng đàn hồi của lò xo là

Xem đáp án

Đáp án D.

 Ta có: Wt = ½ k(∆ℓ)2 = ½ .100.(0,05)2 = 0,125 J.


Câu 4:

Hai vật có khối lượng là m và 2m đặt ở hai độ cao lần lượt là 2h và h. Thế năng hấp dẫn của vật thức nhất so với vật thứ hai là:

Xem đáp án

Đáp án C.

 Ta có thế năng của vật 1 có giá trị là: Wt1 = mg.2.h = 2mgh

 Thế năng của vật 2 có giá trị: Wt1 = 2m.g.h = 2mgh

→ Thế năng của 2 vật bằng nhau.


Câu 5:

Thế năng của các vật có cùng khối lượng ở các vị trí 1, 2, 3, 4 với trường hợp có gốc thế năng tại mặt đất có mối quan hệ:

Xem đáp án

Đáp án A.

So với mặt đất, trong cả 2 trường hợp, các vật đều có cùng độ cao so với mặt đất nên chúng có cùng thế năng.


4

Đánh giá trung bình

44%

22%

22%

11%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Thái Bảo

4 năm trước

Kiên Bình

t

4 năm trước

thanh tin

4 năm trước

Hồ Đắc Khải

4 năm trước

Nông T. Tấm

4 năm trước

Huy Hoàng Bùi

3 năm trước

Cậu Bé Kính Lúp

được
N

3 năm trước

Ngô Thị Thanh

P

2 tháng trước

Phuong Anh

xịn xò

Bình luận


Bình luận

Tiên Thuy
21:12 - 19/01/2021

Câu 2

Khang Phan
21:45 - 12/02/2022

hay
quá tuyệt
nhiều câu liên quan đến bài học

Khang Phan
21:47 - 12/02/2022

câu 25 t ko hỉu lắm làm ơn có ai giải thích hộ