Câu hỏi:

18/06/2019 68,390

Trong quá trình rơi tự do của một vật thì:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B.

Trong quá trình rơi tự do của một vật, cơ năng của vật được bảo toàn do không chịu tác dụng của các lực khác (như lực cản, lực ma sát…). Vật rơi xuống thì thế năng trọng trường giảm động năng tăng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơ năng là đại lượng:

Xem đáp án » 18/06/2019 240,551

Câu 2:

Hệ thức liên hệ giữa động lượng p và động năng Wđ của 1 vật khối lượng m là:

Xem đáp án » 18/06/2019 169,150

Câu 3:

Một lực F không đổi liên tục kéo 1 vật chuyển động với vận tốc V theo hướng của lực F. Công suất của lực F là:

Xem đáp án » 18/06/2019 140,202

Câu 4:

Chọn đáp án đúng nhất. Công có thể biểu thị bằng tích của:

Xem đáp án » 18/06/2019 138,514

Câu 5:

Một vật đang chuyển động có thể không có:

Xem đáp án » 18/06/2019 121,239

Câu 6:

Một vật được ném từ dưới lên. Trong quá trình chuyển động của vật thì:

Xem đáp án » 18/06/2019 88,493

Câu 7:

Đại lượng nào không đổi khi một vật được ném theo phương nằm ngang?

Xem đáp án » 18/06/2019 86,875

Bình luận


Bình luận