100 câu trắc nghiệm Các định luật bảo toàn cơ bản (P1)

  • 45112 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Véctơ động lượng là véctơ:

Xem đáp án

Đáp án D

Động lượng P của một vật là một véctơ cùng hướng với vận tốc của vật và được xác định bởi công thức:  p=m.v


Câu 2:

Một vật khối lượng m, đang chuyển động với vận tốc v. Động lượng của vật có thể xác định bằng biểu thức:

Xem đáp án

Đáp án C

Động lượng  p của một vật là một véctơ cùng hướng với vận tốc của vật và được xác định bởi công thức: p=m.v


Câu 3:

Đơn vị của động lượng là:

Xem đáp án

Đáp án C.

Trong hệ SI, động lượng có đơn vị là kg.m/s.


Câu 4:

Va chạm nào sau đây là va chạm mềm?

Xem đáp án

Đáp án B.

Va chạm mềm có những đặc điểm sau: Sau va chạm hai vật nhập vào nhau làm một, chuyển động cùng vận tốc. Trong va chạm mềm, tổng động lượng của hai vật trước và sau va chạm bằng nhau, một phần động năng của vật chuyển hóa thành dạng năng lượng khác.


Câu 5:

Chuyển động nào dưới đây là chuyển động bằng phản lực?

Xem đáp án

Đáp án D.

Trong một hệ kín, nếu có một phần của hệ chuyển động theo một hướng thì theo định luật bảo toàn động lượng, phần còn lại của hệ phải chuyển động theo hướng ngược lại. Chuyển động theo nguyên tắc như trên gọi là chuyển động bằng phản lực.

→ Chuyển động của con Sứa khi đang bơi là chuyển động bằng phản lực.


4

Đánh giá trung bình

44%

22%

22%

11%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Thái Bảo

4 năm trước

Kiên Bình

t

4 năm trước

thanh tin

4 năm trước

Hồ Đắc Khải

4 năm trước

Nông T. Tấm

3 năm trước

Huy Hoàng Bùi

3 năm trước

Cậu Bé Kính Lúp

được
N

3 năm trước

Ngô Thị Thanh

P

2 tháng trước

Phuong Anh

xịn xò

Bình luận


Bình luận

Trinh The Anh
19:47 - 05/05/2020

hahs

Thoan Lucas
07:24 - 28/06/2020

1. B 2 .C .3.A .4.A

Trinh The Anh
19:47 - 05/05/2020

db

Thục Quyên
20:39 - 24/03/2022

hay