Câu hỏi:

06/02/2023 55

Cho phương trình (ẩn x): x2 - (2m - 1)x + m2 - 2 = 0 (1)

a) Tìm m để phương trình (1) vô nghiệm

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Phương trình x2 – (2m – 1)x + m2 – 2 = 0 vô nghiệm khi Δ<0

4m2 – 4m + 1– 4m2 + 8 < 0 m > 94

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đường tròn (O; R) đường kính BC. Trên tia đối của tia BC lấy điểm A. Qua A vẽ đường thẳng d vuông góc với AB. Kẻ tiếp tuyến AM với đường tròn (O; R) (M là tiếp điểm). Đường thẳng CM cắt đường thẳng d tại E. Đường thẳng EB cắt đường tròn (O; R) tại N. Chứng minh rằng:

 a) Tứ giác ABME nội tiếp một đường tròn.

Xem đáp án » 06/02/2023 900

Câu 2:

Giải phương trình 4x2+5x+12x2x+1=39x

Xem đáp án » 06/02/2023 408

Câu 3:

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình hoặc phương trình:

Năm nay tuổi mẹ bằng ba lần tuổi con cộng thêm 4 tuổi. Bốn năm trước tuổi mẹ đúng bằng 5 lần tuổi con. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án » 06/02/2023 130

Câu 4:

Giải phương trình, hệ phương trình sau:

a. 2x2 - 5x - 12 = 0

Xem đáp án » 06/02/2023 101

Câu 5:

c) AN là tiếp tuyến của đường tròn (O; R)

Xem đáp án » 06/02/2023 85

Câu 6:

b) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm x­1, x2 thỏa mãn x1.x2=2(x1+x2)

Xem đáp án » 06/02/2023 73

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK