Câu hỏi:

08/02/2023 45

Cho phương trình x2 – 6x + m = 0 (1) ( ẩn x)

a) Giải phương trình (1) khi m = −16

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Lập đúng ’ = 25

Tìm được hai nghiệm: x1 = -2, x= 8

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

b) Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x1 , x2  thỏa mãn x1 = 2x2

Xem đáp án » 08/02/2023 545

Câu 2:

Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R và C là một điểm thuộc nửa đường tròn sao cho BC = R. Qua O , vẽ tia Ox vuông góc với AB, nó cắt AC tại N , Dựng hình bình hành ABCD,  cạnh DC cắt đường tròn (O) tại E. Chứng minh rằng :

a) Tứ giác BONC nội tiếp đường tròn (I). Xác định tâm I

Xem đáp án » 08/02/2023 77

Câu 3:

a) Áp dụng giải phương trình 15x2 – 16x + 1 = 0

Xem đáp án » 08/02/2023 44

Câu 4:

c) Tìm các điểm thuộc (P) có tung độ y = 8

Xem đáp án » 08/02/2023 43

Câu 5:

b) Giải hệ phương trình x+y=22x+3y=1

Xem đáp án » 08/02/2023 39

Câu 6:

c) Tính diện tích hình tròn (I) theo R và π

Xem đáp án » 08/02/2023 29

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK