Đề thi Học kì 1 Toán 9 có đáp án năm 2022-2023 (Đề 17)

  • 1933 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

a) Áp dụng giải phương trình 15x2 – 16x + 1 = 0

Xem đáp án
a) a + b + c = 15 – 16 + 1 = 0  ; kết luận x1 = 1; x2115

Câu 2:

b) Giải hệ phương trình x+y=22x+3y=1

Xem đáp án

b) x+y=22x+3y=12x2y=42x+3y=1y=3x+y=2

x=5y=3


Câu 4:

b) Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x1 , x2  thỏa mãn x1 = 2x2

Xem đáp án

b) Điều kiện để phương trình (1) có nghiệm : ’ ≥ 0 m ≤ 9

 Từ : x1 + x2 = 6, và x1 = 2x2 x1 = 4 và x2 = 2

Từ  x1.x2 = m và x1 = 4 và x2 = 2 m = 8

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận