Đề thi Học kì 1 Toán 9 có đáp án năm 2022-2023 (Đề 20)

  • 1938 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a)x2+x30=0

Xem đáp án

a) x2+x30=0

Ta có Δ=b24ac=124.1.(30)=121>0

x1=b+Δ2a=1+112.1=5x2=bΔ2a=1112.1=6


Câu 2:

b) 4x413x2+9=0

Xem đáp án

b) 4x413x2+9=0

* Đặt ẩn phụ và chuyển sang pt ẩn phụ đúng

* Giải đúng ẩn phụ thứ nhất và tìm x tương ứng

* Giải đúng ẩn phụ thứ hai và tìm x tương ứng

Câu 3:

c) 3x+4y=7x+6y=0

Xem đáp án

c) 3x+4y=7x+6y=0

Nhận được hệ số cùng ẩn đối nhau

Đúng giá trị cả x và y


Câu 4:

Cho phương trình: x2x6=0

a) Chứng tỏ phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt

b) Tính tổng và tích 2 nghiệm

c) Tínhx12+x22

Xem đáp án
a) Tính đúng Δ>0 (hoặc a.c < 0) Nên pt có 2 nghiệm phân biệt
b) Tính đúng tổng và tích hai nghiệm
c) Tính đúng x12+x22

Câu 5:

Vẽ đồ thị hàm số (P) y=x24

Xem đáp án

Lập bảng giá trị đúng

 Vẽ đồ thị đúng

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận