Đề thi Học kì 1 Toán 9 có đáp án năm 2022-2023 (Đề 18)

  • 1932 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Giải phương trình và hệ phương trình:

a) x2 – 4x + 1 = 0

Xem đáp án

a) ’ = 3

Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt:

x1 = 2 + 3 ; x2 = 2 – 3

Câu 2:

b) 4x4 – 3x2 – 1 = 0

Xem đáp án

b)Đặt t = x2 ³ 0 phương trình trung gian 4t2 – 3t – 1 = 0

Giải được 2 nghiệm t1 = 1 (nhận); t2 = 14 (loại)

Phương trình đã cho có 2 nghiệm là x1 = 1; x2 = – 1

Câu 3:

c) (x – 5)2 + x = 17

Xem đáp án

c) Thu gọn phương trình (x – 5)2 + x = 17 x2 – 9x + 8 = 0 

a + b + c = 0 x1 = 1; x2 = 8

Câu 4:

d) 2x+3y=52xy=1

Xem đáp án

d) 2x+3y=52xy=12x+2x1=5y=2x1x=1y=1


Câu 5:

Trong mặt phẳng tọa độ cho parabol (P): y = x2.

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số trên.

b) Bằng phép tính, tìm các điểm M thuộc đồ thị (P) sao cho M có tung độ bằng hoành độ.

Xem đáp án

a) Lập bảng giá trị

     Vẽ (P) đúng

b) y = x => x = x2 <=> x2 – x = 0 <=> x(x – 1) = 0 <=> x = 0 hay x = 1

=> Có hai điểm M thuộc đồ thị (P) có tung độ bằng hoành độ: (0; 0) và (1; 1)


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận