Câu hỏi:

08/02/2023 121

b) Chứng minh HC2 = HM.HB

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

b) Tứ giác BAHC nội tiếp => ACH=ABH (cùng chắn cung AH)

ABH=HBC (BH là phân giác của góc ABC)

=> ACH=HBC

=> Hai tam giác HCM và HBC đồng dạng (g-g)

=> HCHB=HMHC

=> HC2 = HM.HB

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Tia phân giác của góc ABC cắt AC tại M. Đường tròn tâm O đường kính MC cắt tia BM tại H, cắt BC tại N.

a) Chứng minh các tứ giác ABNM và BAHC nội tiếp.

Xem đáp án » 08/02/2023 494

Câu 2:

Trong mặt phẳng tọa độ cho parabol (P): y = x2.

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số trên.

b) Bằng phép tính, tìm các điểm M thuộc đồ thị (P) sao cho M có tung độ bằng hoành độ.

Xem đáp án » 08/02/2023 105

Câu 3:

c) HO cắt BC tại K. Chứng minh K là trung điểm của đoạn thẳng NC.

Xem đáp án » 08/02/2023 63

Câu 4:

b) 4x4 – 3x2 – 1 = 0

Xem đáp án » 08/02/2023 60

Câu 5:

Giải phương trình và hệ phương trình:

a) x2 – 4x + 1 = 0

Xem đáp án » 08/02/2023 45

Câu 6:

Cho phương trình: x2 – 2(m – 1)x – 4m = 0 (x là ẩn số, m là tham số).

a) Giải phương trình với m = –1 .

Xem đáp án » 08/02/2023 40

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK