Đề thi Học kì 1 Toán 9 có đáp án năm 2022-2023 (Đề 21)

  • 1934 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho biểu thức A = 11x11+x:11x+11+x+1x1
a) Rút gọn biểu thức

Xem đáp án

a) A =11x11+x:11x+11+x+1x1

=1+x1x1x1+x:(1+x)+(1x(1x)(1+x)+1x1=1+x1+x(1x)(1+x).(1x)(1+x)1+x+1x+1x1=2x2+1x1=x+1x1=x2x+1x1


Câu 2:

b) Tính giá trị A khi x = 2

Xem đáp án

b) Khi x = 2

A=(2)22+121

=22+121=3221

x+y=33x4y=2x=3+y3x4y=2x=3+y3(3+y)4y=2x=3+y9+3y4y=2x=3+yy=7x=10y=7


Câu 4:

b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị bằng phép tính

Xem đáp án
Giao điểm của (P) và (D) là nghiệm của hệ phương trình :
y=x2y=x+2x2+x2=0(1)y=x(2)
Giải (1) ta được: x=11; x=22
Suy ra: y1=1; y2=4
Vậy (d) cắt (P) tại 2 điểm A(1;1) và B(-2;4)

Câu 5:

Cho mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 360m2 . Nếu tăng chiều rộng 2m và giảm chiều dài 6m thì diện tích mảnh đất không đổi . Tính chu vi mảnh đất lúc đầu .

Xem đáp án

Gọi x(m) là chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật lúc đầu (x > 0)

Chiều dài mảnh đất lúc đầu là : 360x (m)

Chiều rộng mảnh đất sau khi tăng 2m là : x + 2 (m)

Chiều dài mảnh đất sau khi giảm 6m là : 360x6 (m)

Theo đề bài, ta có phương trình : (x+2)360x6 = 360

Giải phương trình ta được : x = 10 ; x = -12 (loại )

Vậy chiều rộng mảnh đất lúc đầu là : 10 (m)

        Chiều dài mảnh đất lúc đầu là : 36 (m)

        Chu vi mảnh đất lúc đầu là : (36 + 10) . 2 = 92 (m )

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận