Câu hỏi:

12/02/2020 341

Mặt trận dân tộc thống nhất được Đảng ta chủ trương thành lập năm 1939 có tên gọi là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trọng tâm của công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc (từ năm 1978) là gì?

Xem đáp án » 12/02/2020 19,542

Câu 2:

Lực lượng chủ yếu của cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống thực dân Pháp xâm lược là

Xem đáp án » 12/02/2020 12,396

Câu 3:

Mục đích của thực dân Pháp khi tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam là gì?

Xem đáp án » 12/02/2020 6,106

Câu 4:

Vì sao Đảng ta quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (cuối năm 1946)?

Xem đáp án » 12/02/2020 4,412

Câu 5:

Từ năm 1973 đến năm 1991, nền kinh tế các nước Tây Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái là do

Xem đáp án » 12/02/2020 3,297

Câu 6:

Bài học nào được rút ra từ cuộc đấu tranh ngoại giao của Đảng và Chính phủ ta trong những năm 1945 - 1946, được vận dụng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo của nước ta hiện nay?

Xem đáp án » 12/02/2020 2,973

Câu 7:

Dựa vào đâu thực dân Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950)?

Xem đáp án » 12/02/2020 2,768

Bình luận


Bình luận