Câu hỏi:

13/02/2020 321

Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN vào ngày, tháng, năm nào?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Từ những năm 90 khi chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, chiến tranh lạnh kết thúc, vấn đề Cam pu chia được giải quyết ổn thỏa, tình hình chính trị và khu vực được cải thiện căn bản, ASEAN đã mở rộng cánh cửa để đón chào các thành viên mới. Sau hội nghị thượng đỉnh tại Ba-li (Inđônêxia), Việt Nam và lào trở thành quan sát viên của tổ chức này. 3 năm sau, vào ngày 28 -7 - 1995, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan hệ quốc tế bắt đầu chuyển từ đối đầu sang đối thoại từ

Xem đáp án » 13/02/2020 20,443

Câu 2:

Điểm khác nhau cơ bản giữa Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 với Hiệp định Giơnevơ ngày 21/7/1954:

Xem đáp án » 13/02/2020 17,335

Câu 3:

Nhân dân Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa với mục tiêu gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 11,884

Câu 4:

Hành động nào sau đây của Ngô Đình Diệm trong những năm 1954-1957 đã làm cho nhân dân ta hết sức bất bình?

Xem đáp án » 13/02/2020 6,618

Câu 5:

Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh là tổ chức nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 3,880

Câu 6:

Trong bản Tạm ước 14/9/1946, ta đã nhân nhượng cho Pháp quyền lợi nào

Xem đáp án » 13/02/2020 3,753

Câu 7:

Ngày 30 - 10 - 1947 đã ghi dấu chiến thắng nào trong Chiến dịch Việt Bắc của quân ta?

Xem đáp án » 13/02/2020 2,627

Bình luận


Bình luận