Câu hỏi:

13/02/2020 151

Âm mưu của Mĩ trong đông - xuân 1953 -1954 là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Sau 8 năm tiến hành chiến tranh ở Đông Dương, Pháp đã phải chịu những thất bại nặng nề và rơi vào tình thế sa lầy trong cuộc chiến này. Trước tình thế đó, Mĩ bắt đầu can thiệp vào cuộc chiến này với mục đích mượn danh nghĩa của Pháp để duy trì cuộc chiến tranh, ép Pháp mở rộng hơn nữa quy mô cuộc chiến ở Đông Dương và chuẩn bị cho quá trình thay thế Pháp để chiếm đoạt mảnh đất giàu có và vị trí thuận lợi này. Như vậy, đáp án của câu hỏi này là ép Pháp phải kéo dài và mở rộng chiến tranh, tích cực chuẩn bị thay thế Pháp

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân dân Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa với mục tiêu gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,595

Câu 2:

Quan hệ quốc tế bắt đầu chuyển từ đối đầu sang đối thoại từ

Xem đáp án » 13/02/2020 9,581

Câu 3:

Hành động nào sau đây của Ngô Đình Diệm trong những năm 1954-1957 đã làm cho nhân dân ta hết sức bất bình?

Xem đáp án » 13/02/2020 4,724

Câu 4:

Điểm khác nhau cơ bản giữa Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 với Hiệp định Giơnevơ ngày 21/7/1954:

Xem đáp án » 13/02/2020 4,683

Câu 5:

Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh là tổ chức nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 2,013

Câu 6:

Trong bản Tạm ước 14/9/1946, ta đã nhân nhượng cho Pháp quyền lợi nào

Xem đáp án » 13/02/2020 1,962

Câu 7:

Ngày 30 - 10 - 1947 đã ghi dấu chiến thắng nào trong Chiến dịch Việt Bắc của quân ta?

Xem đáp án » 13/02/2020 1,354

Bình luận


Bình luận