Câu hỏi:

13/02/2020 216

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 (1/1959) đã nhận định như thế nào về tình hình miền Nam dưới chế độ Mĩ - Diệm?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Trong bối cảnh mới của cách mạng miền Nam: đế quốc Mĩ và các thế lực tay sai tăng cường chống phá cách mạng, cố tình trì hoãn việc triển khai hiệp định Giơ-ne-vơ, miền Nam có nguy cơ bị biến thành thuộc địa kiểu mới. Trong bối cảnh đó, tháng 1/1959, Hội nghị lần thứ 15 của BCHTU Đảng đã được tiến hành tại Hà Nội. Hội nghị đã phân tích đặc điểm tình hình và xác định mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu của xã hội miền Nam từ sau khi kháng chiến chống Pháp kết thúc và chỉ ra con đường phát triển của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền bằng lực lượng chính trị là chủ yếu kết hợp với lực lượng vũ trang. Trên thực tế, sau hiệp định Giơ-ne-vơ, theo đúng quy định bộ đội sẽ tập kết ra Bắc, cách mạng miền Nam lúc này thực ra không có lực lượng vũ trang. Vì vậy, chúng ta cần đấu tranh hòa bình để có thời gian cho bộ đội miền bắc quay vào Nam và xây dựng lực lượng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan hệ quốc tế bắt đầu chuyển từ đối đầu sang đối thoại từ

Xem đáp án » 13/02/2020 9,635

Câu 2:

Nhân dân Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa với mục tiêu gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,605

Câu 3:

Hành động nào sau đây của Ngô Đình Diệm trong những năm 1954-1957 đã làm cho nhân dân ta hết sức bất bình?

Xem đáp án » 13/02/2020 4,735

Câu 4:

Điểm khác nhau cơ bản giữa Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 với Hiệp định Giơnevơ ngày 21/7/1954:

Xem đáp án » 13/02/2020 4,710

Câu 5:

Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh là tổ chức nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 2,026

Câu 6:

Trong bản Tạm ước 14/9/1946, ta đã nhân nhượng cho Pháp quyền lợi nào

Xem đáp án » 13/02/2020 1,984

Câu 7:

Ngày 30 - 10 - 1947 đã ghi dấu chiến thắng nào trong Chiến dịch Việt Bắc của quân ta?

Xem đáp án » 13/02/2020 1,359

Bình luận


Bình luận