Câu hỏi:

15/06/2023 10,847

Phát biểu nào sau đây không đúng với ngoại thương của Hoa Kì?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Hoa Kỳ là cường quốc về ngoại thương với tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 chiếm 10,7% toàn thế giới. Các mặt hàng xuất nhập khẩu đa dạng, giá trị nhập siêu ngày càng tăng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động du lịch của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 12,300

Câu 2:

Động lực phát triển nền kinh tế của Hoa Kì là

Xem đáp án » 15/06/2023 6,956

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động thông tin liên lạc của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 5,911

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng với giao thông vận tải của Hoa Kì hiện nay?

Xem đáp án » 15/06/2023 5,786

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động tài chính của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 5,156

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 1,351

Bình luận


Bình luận