Câu hỏi:

15/06/2023 5,919

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động thông tin liên lạc của Hoa Kì?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Thông tin liên lạc rất hiện đại, cung cấp viễn thông cho rất nhiều nước. Viễn thông của Hoa Kỳ đứng hàng đầu thế giới và phát triển với tốc độ nhanh chóng. Hoa Kỳ có nhiều vệ tinh nhất thế giới và đã thiết lập hệ thống định vị toàn cầu (GPS) cung cấp dịch vụ viễn thông cho nhiều nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động du lịch của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 12,307

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng với ngoại thương của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 10,851

Câu 3:

Động lực phát triển nền kinh tế của Hoa Kì là

Xem đáp án » 15/06/2023 6,962

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng với giao thông vận tải của Hoa Kì hiện nay?

Xem đáp án » 15/06/2023 5,788

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động tài chính của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 5,157

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 1,353

Bình luận


Bình luận