Câu hỏi:

15/06/2023 5,156

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động tài chính của Hoa Kì?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Hoa Kỳ là một trong những thị trường tài chính lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới. Các tổ chức tài chính ngân hàng của Hoa Kỳ hoạt động rộng khắp thế giới, đem lại nguồn thu lớn và nhiều lợi thế cho kinh tế Hoa Kỳ. Trung tâm tài chính quan trọng nhất của Hoa Kỳ là thành phố Niu Oóc (nơi có Phố Uôn).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động du lịch của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 12,299

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng với ngoại thương của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 10,846

Câu 3:

Động lực phát triển nền kinh tế của Hoa Kì là

Xem đáp án » 15/06/2023 6,956

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động thông tin liên lạc của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 5,911

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng với giao thông vận tải của Hoa Kì hiện nay?

Xem đáp án » 15/06/2023 5,786

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?

Xem đáp án » 15/06/2023 1,351

Bình luận


Bình luận