Câu hỏi:

26/06/2019 22,440

Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí và làm giấy qùy tím ẩm chuyển thành màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước Brom. Cô cạn Z thu m gam muối khan. Giá trị m là?

Trả lời:

Đáp án B.

nX = 10,3103  = 0,1 mol                                                                                       

X tác dụng NaOH tạo khí Y nên X : R1COOH3NR2                   

Dung dịch Z làm mất màu nước Brom nên R có liên kết đôi C=C, suy ra R ≥ 27 (1)

Khí Y làm giấy quì tím ẩm hóa xanh nên Y : R2NH2 và MY > 29 R2 + 16 > 29

  R2 >13 (2)                                                                                               

Ta có : MX = R1 + R2 + 67 = 103 suy ra R1 + R2 = 42 (3)                      

Từ (1), (2)& (3)   R1= 27 : CH2=CH- và R2 = 15 : CH3-                     

CH2=CH-COOH3NCH3        + NaOH →    CH2=CH-COONa  + CH3NH2       + H2O

0,1mol                                                0,1 mol                      

Giá trị m = 0,1.94 = 9,4 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 0,15 mol axit Glutamic vào 175ml dung dịch HCl 2M thu dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính số mol NaOH

Xem đáp án » 26/06/2019 81,100

Câu 2:

Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án » 26/06/2019 21,950

Câu 3:

Amino axit X trong phân tử có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dd chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là

Xem đáp án » 25/06/2019 17,721

Câu 4:

Cho 3,75 gam amino axit X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 4,85 gam muối. Công thức của X là

Xem đáp án » 25/06/2019 13,882

Câu 5:

Aminoaxit X có dạng H2N-R-COOH (R là gốc hidrocacbon). Cho 0,1 mol X tác dụng hết với HCl thu dung dịch chứa 11,15 gam muối. Tên gọi của X?

Xem đáp án » 26/06/2019 10,865

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »