Câu hỏi:

06/07/2019 10,430

Có thể nhận biết bình đựng dung dịch metylamin bằng cách: 

Trả lời:

Đáp án C.

CH3NH2 + HCl à CH3NH3Cl

có hiện tượng bốc khói trắng là muối CH3NH3Cl

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là?

Xem đáp án » 04/07/2019 28,646

Câu 2:

Cho m gam anilin vào lượng dư dung dịch brom, phản ứng kết thúc, thu được kết tủa trắng là dẫn xuất tribrom của anilin có khối lượng 6,6 gam. Trị số của m là:

Xem đáp án » 04/07/2019 14,421

Câu 3:

Để điều chế được 4,29 gam chất 2,4,6-tribromanilin thì cần dùng ít nhất bao nhiêu gam dung dịch  brom 6% ?

Xem đáp án » 06/07/2019 9,626

Câu 4:

Chất X có công thức phân tử C3H9O2N, khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thoát ra một chất khí làm xanh quỳ tím ẩm. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là

Xem đáp án » 06/07/2019 8,053

Câu 5:

Chọn câu đúng

Công thức tổng quát của amin mạch hở có dạng là

Xem đáp án » 06/07/2019 7,895

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »