Câu hỏi:

06/07/2019 8,054

Chất X có công thức phân tử C3H9O2N, khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thoát ra một chất khí làm xanh quỳ tím ẩm. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là

Trả lời:

Đáp án A.

Các công thức thỏa mãn là: CH3CH2COONH4, CH3COONH3CH3, HCOONH3CH2CH3, HCOONH­2(CH3)2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là?

Xem đáp án » 04/07/2019 28,647

Câu 2:

Cho m gam anilin vào lượng dư dung dịch brom, phản ứng kết thúc, thu được kết tủa trắng là dẫn xuất tribrom của anilin có khối lượng 6,6 gam. Trị số của m là:

Xem đáp án » 04/07/2019 14,421

Câu 3:

Có thể nhận biết bình đựng dung dịch metylamin bằng cách: 

Xem đáp án » 06/07/2019 10,430

Câu 4:

Để điều chế được 4,29 gam chất 2,4,6-tribromanilin thì cần dùng ít nhất bao nhiêu gam dung dịch  brom 6% ?

Xem đáp án » 06/07/2019 9,626

Câu 5:

Chọn câu đúng

Công thức tổng quát của amin mạch hở có dạng là

Xem đáp án » 06/07/2019 7,895

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »